Kadencja 2014-2018

(778) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zakupu i montażu przewijaków dla niemowląt w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości