Kadencja 2014-2018

(777) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie nadania oficjalnej nazwy dla tzw. Czerwonki.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości