Kadencja 2014-2018

(776) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie samodzielnego przycięcia drzew na terenie placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości