Kadencja 2014-2018

(774) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie dosypania tłucznia na początku ul. Prezydialnej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości