Kadencja 2014-2018

(773) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wyrównania ul. Prezydialnej w Rogalinie, dosypania tłucznia oraz postawienia słupków przy posesji nr 12.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości