Kadencja 2014-2018

(772) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie przebudowy budynku szkoły w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości