Kadencja 2014-2018

(771) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zalewanej ulicy Sowińskiego i Wiosny Ludów.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości