Kadencja 2014-2018

(770) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Mostowej, Wawrzyniaka, Śremskiej i Leszczyńskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości