Kadencja 2014-2018

(769) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur i radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie uporządkowania stanu prawnego ulicy Wiśniowej w Czapurach.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości