Kadencja 2014-2018

(767) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości