Kadencja 2014-2018

(766) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zalewanej wodami opadowymi posesji przy ul. Bajera w Dymaczewie Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości