Kadencja 2014-2018

(765) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie przeniesienia placu zabaw z ul. Czajkowskiego na działkę nr 499/5.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości