Kadencja 2014-2018

(763) Wniosek radnej Wiesławy Mani oraz radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie nasadzenia drzew na placu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości