Kadencja 2014-2018

(760) Zapytanie radnego Zdzisława Gierka w sprawie przeznaczenia terenu gminnego w Pecnej na budowę boiska piłkarskiego.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości