Kadencja 2014-2018

(759) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie usunięcia nieczynnego słupa betonowego przy ul. Czwartaków.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf


Lista wiadomości