Kadencja 2014-2018

(758) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie uporządkowania całego terenu wzdłuż ul. Czwartaków po modernizacji linii kolejowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości