Kadencja 2014-2018

(757) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie rozwiązania problemu zalewanego wodą odcinka drogi ul. Wybickiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości