Kadencja 2014-2018

(755) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie odtworzenia nawierzchni ul. Matejki.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości