Kadencja 2014-2018

(752) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia umowy na opracowanie nowej strony internetowej Gminy Mosina oraz faktury za wykonanie tego zlecenia.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości