Kadencja 2014-2018

(750) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zmiany sposobu informowania w Biuletynie Informacji Publicznej o naborach na stanowisko urzędnicze.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości