Kadencja 2014-2018

(749) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wykoszenia trawy przy świetlicy przy ul. Piaskowej oraz na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości