Kadencja 2014-2018

(747) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie uzupełnienia brakujących koszy na śmieci na targowisku.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości