Kadencja 2014-2018

(746) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie usunięcia zieleni wrastającej w ul. Łąkową w Pecnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości