Kadencja 2014-2018

(745) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie wymiany znaku B-18 znajdującego się przy wjeździe na ul. Poznańską w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości