Kadencja 2014-2018

(744) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie podwyższenia pobocza lub ułożenia betonowej rynny przy ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości