Kadencja 2014-2018

(743) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie rozważenia możliwości utwardzenia ul. Lipowej i ul. Kasztanowej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości