Kadencja 2014-2018

(742) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie umocnienia pobocza ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości