Kadencja 2014-2018

(740) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy chodnika na ul. Niezłomnych, obniżenia krawężnika na przejściu dla pieszych przy szkole, obcięcia gałęzi drzew, wymiany znaku drogowego

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości