Kadencja 2014-2018

(739) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie podjęcia uchwały budżetowej - przekazanie kwoty 25 tys. zł na pomoc dla Powiatu Poznańskiego dla Szpitala w Puszczykowie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości