Kadencja 2014-2018

(737) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zagospodarowania skweru na ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości