Kadencja 2014-2018

(736) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie podsypania piaskiem miejsc pod urządzeniami na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości