Kadencja 2014-2018

(735) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykoszenia łącznika między ulicami: Polną i Mieszka I.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości