Kadencja 2014-2018

(734) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie prawidłowego ustawienia lustra widoczności oraz wysypania tłuczniem ul. Nowowiejskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości