Kadencja 2014-2018

(733) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wyznaczenia miejsca na wywieszanie banerów przez organizacje pozarządowe.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości