Kadencja 2014-2018

(731) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia trawy na cmentarzu, w sprawie przystanku autobusowego w ciągu ul. Wiejskiej, podlewania drzew i krzewów oraz wytłuczniowania ul. Je

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości