Kadencja 2014-2018

(728) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawienia chodnika przy ul. Wodnej; wykoszenia parku przy ul. Wodnej; oczyszczenia chodnika na ul. Wodnej i Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości