Kadencja 2014-2018

(727) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawienia tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul. Matejki oraz wkopania słupków odblaskowych przy ul. Krotowskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości