Kadencja 2014-2018

(725) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie przejęcia gruntów, na których znajdują się tory kolejowe do Osowej Góry.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości