Kadencja 2014-2018

(724) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy kosza na śmieci; wkopania słupka na skwerze przy ul. Zieleniec; wymiany znaku zakazu wjazdu z płyty targowiska na ul. Farbiarską.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości