Kadencja 2014-2018

(723) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy studni kanalizacyjnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości