Kadencja 2014-2018

(722) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. finansów gminy oraz udzielenia wyjaśnień dot. stanu mienia gminy na 31.12.2016 r.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości