Kadencja 2014-2018

(720) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie budowy oświetlenia na ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości