Kadencja 2014-2018

(719) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przyczep reklamowych parkujących w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości