Kadencja 2014-2018

(718) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie usprawnienia przekazywania informacji o działalności Burmistrza Gminy Mosina drogą elektroniczną oraz ograniczenia wydawania wersji papierow

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości