Kadencja 2014-2018

(717) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania ulotki zachęcającej do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem budowy ulicy.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości