Kadencja 2014-2018

(716) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie wykupu terenu przy ul. Pożegowskiej.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości