Kadencja 2014-2018

(715) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący staży studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie (BR.0003.678.2017).

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości