Kadencja 2014-2018

(714) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu Czarnokurz.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości