Kadencja 2014-2018

(713) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego ustawienia znaków z nazwami ulic na Osiedlu Czarnokurz.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości