Kadencja 2014-2018

(712) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie udostępnienia odpowiedzi w sprawie regulacji stanu prawnego, podziałów i wykupów ulicy Wierzbowej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości